News

Zhvillojmë mësimin online: Moli dhe masa molare

Sot me nxënësit e klasave të New York High School u zhvillua online mësimi me temë: Moli dhe masa molare, sipas modelit të prezantuar nga MASH.
Mësimi u realizua duke u bazuar në materialin e tekstit si dhe nxënësve iu dhanë udhezime në lidhje me mësimin e ditës si dhe u informuan mbi detyrat e shtëpisë: detyrën që kanë për të përgatitur për orën e radhës si dhe si duhet ta paraqesin. Çdo nxënësi iu bë e ditur që mund të shtrojnë çdo pyetje që kanë gjatë hapësirës kohore të përcaktuar nga mësuesi…📚📖