News

Trajnim me temë: “Të punojmë së bashku”

Të gatshëm për një vit të ri shkollor plot surpriza e suksese të reja…

Fillon përsëri modeli i trajnimeve të brendshme të stafit pedagogjik në “New York High School”. Psikologia e shkollës Katerina Stefani u bë drejtuesja e trajnimit me temë: “Të punojmë së bashku”, duke na ofruar ndihmën për procesin mësimor – edukativ. Bashkëpunimi në staf, me qëllim përmirësimin e punës me nxënësit; nevojat që lidhen me moshën e tyre; sjellja dhe ecuria akademike; të gjitha këto ishin cështjet që u trajtuan gjatë diskutimit. Puna në ekip dhe synimi për një mësimdhënie më të mirë, na nxit të jemi sa më pranë psikologjisë së moshës

Leave a comment