News

Tik Avance

Vijon mësimi online në New York High School.
Ditën e sotme në lëndën Tik Avance u shpjegua mësimi tutorial për klasën e XI:
“Shembuj kodemi me programin java”
💻📚📖

Leave a comment