News

“Të Folurit në Publik”

Një pjesë e rëndësishme e “Të Folurit në Publik” janë edhe fjalimet në ceremoni ose raste të veçanta.
Sot nxënësit u prezantuan me llojet dhe karakteristikat që këto fjalime mbartin në vetvete. 💻📖📚

Leave a comment