News

Takim me Arbër Çepanin

Arbër Çepani, si një sipërmarrës i ri, u vuri në dukje nxënësve cdo të thotë të jesh një tetëmbëdhjetëvjecar ne ditët e sotme.
Si të vendosin veten para sfidave të reja dhe të mund te jenë inovatorë ne menyrën e tyre pavarësisht kushteve që u ofrohen.
Solli shembuj të shumtë inovacionesh në periudha, vende e nga persona te ndryshëm, që sot renditen ndër njerëzit më të suksesshëm në botë duke besuar në aftësitë e veta.
Në mbyllje, mesazhi që përcolli qe një thënie e Konfucit: ” Fitorja jonë më e madhe nuk është të mos biem kurrë, por të ngrihemi sa herë që biem.”