Provimi i bursës

11
April
  • 11:00
  • "Linzë, Dajt"
Provimi i Bursës New York High School – 2020
Konkursi zhvillohet më 11 Prill 2020, ora 11:00 pranë mjediseve të “New York High School” dhe parashikon pyetje mbi njohuritë në pesë lëndë (gjuhë shqipe, biologji, kimi, fizikë e matematikë) Këtë vit, si çdo vit tjetër radhazi do të realizojmë provimin e bursave. Në 11 Prill në orën 11:00 mirëpresim të gjithë nxënësit e klasave [...]