News

Sociologji: Urbanizimi dhe problematikat e proçesit të tij

Në kapitullin e ri, të lëndës së Sociologjisë nxënësit do të diskutojnë për urbanizimin dhe problematikat e procesit e tij gjatë historisë dhe Shqiperisë aktualisht. 💻 📚 📖

Leave a comment