News

“Rrezatimin termik”

Në mësimin online me klasat e X shpjeguam sot:
“Rrezatimin termik”
Mësimi u zhvillua në platformën Collaborate ku nxënësit pyeten dhe pyesin rreth paqartësive që ata kanë, në lidhje me temën. 💻📚📖

Leave a comment