News

Punë praktike (matja e pulsit)

Nxënësit e klasës së X sot në lëndën e biologjisë trajtuan temën:
Punë praktike (matja e pulsit)
Ata mësuan si realizohet matja e pulsit.

Leave a comment