News

“Përcueshmëria termike”

Vazhdojmë mësimin online, sot në lëndën e Fizikës me klasen e X morëm:
“Përcueshmëria termike”
Mësimi u zhvillua në Collaborate ku nxënësit mbas prezantimit të temës diskutojnë dhe bëjnë pyetjet përkatese.💻📚📖

Leave a comment