News

Orët edukative në park

Me #OrëtEdukative në park, nxënësit e shkollës “New York” mësuan shumë rreth natyrës, bimësisë dhe të gjitha proceseve të zhvillimit të fidanëve. Pas një eksperience fantastike, ata nuk rezistuan pa e përqafuar nismën “Dhuro një pemë”, duke i shtuar kështu parkut një pemë të re.

#150000Peme

Leave a comment