News

Nxënësit e klasave të dhjeta vizitojnë Vlorën!

AL
Ekskursioni i parë si gjimnazistë u zhvillua në Qytetin e Flamurit.
Ndalesa në Kriporen e Nartës na njohu me proceset kimike të kësaj industrie në vendin tone… Bukuritë e Zvërnecit u bënë stacioni i dytë, për të vlerësuar të kaluarën historike dhe gjurmët e qytetërimeve në këtë zonë. Më pas Vlora na priti, me bujarinë e vet, në një nga lokalet, në shëtitoren buzë detit…. Një ditë plot diell, për t’u mbajtur mend gjatë…

EN
10th grade students visit Vlora!
The first excursion for this year took place in the City of Flag.
The stop at Narta Salt Lake introduced us to the chemical processes of this industry in our country … The beauties of Zvernec became the second station to appreciate the historical past and traces of civilizations in the area. Then Vlora welcomed us, with her generosity, to one of the premises by the sea… A sunny day to remember for a long time …

Leave a comment