News

Në ndihmë të fëmijëve jetimë dhe njerëzve në nevojë

AL
Si gjithmonë të gatshëm për t’u solidarizuar, edhe këtë vit shkollor ne bashkëpunojmë me Kryqin e Kuq Shqiptar. Në kuadrin e Ditës Botërore kundër Urisë, kontributet e nxënësve tanë shkojnë në mënyre vullnetare, drejt njerëzve që kanë më shumë nevojë.
Një aktivitet prezantues për të na njohur me historikun e Kryqit te Kuq.
Aktiviteti i shërben gjithashtu nxitjes së vetëdijes qytetare për të rinjtë e sotëm. Sepse ne besojmë në vlerat njerëzore.

EN
Helping orphaned children and people in need…
As always New York High School is ready to solidify with the cause…
Even this school year we are working with the Albanian Red Cross. As part of World Against Hunger Day, our students’ contributions go voluntarily to those most in need. An introductory activity to introduce us to the history of the Red Cross. Activity also serves to foster civic consciousness for today’s youth. Because we believe in human values.

Leave a comment