News

Muaji Rozë në NYHS

AL
Sot pranë mjediseve të shkollës sonë u organizua një aktivitet në kuadër të Muajit të Kancerit të Gjirit të quajtur ndryshe edhe si Muaji Rozë.
Në këtë aktivitet ishte e ftuar Znj.Kozeta Kule, specialiste mjeke mikrobiologe në Institutin e Shëndetit Publik.
Në këtë aktivitet u fol për shkaktarët e kancerit të gjirit, për mënyrën se si mund te diagnostikohet në kohë shumë të hershme dhe cfare duhet të kemi kujdes për parandalimin e tij.
Ishte një aktivitet tepër i vlefshëm, ku nxënësit u perfshinë me anë të pytjeve të tyre në diskutim si dhe reflektuan për kujdesin që duhet të kemi për shëndetin tonë.

EN
Today, at our school premises, an activity was organized within the framework of Breast Cancer Month, also called Pink Month.
Ms. Kozeta Kule, a microbiologist at the Institute of Public Health, was invited to the event.
In this activity we talked about the causes of breast cancer, how it can be diagnosed at a very early time and what care we need to prevent it.
It was a very worthwhile activity where the students got involved with their questions and reflected on the care we need for our health.

Leave a comment