News

Muaji i Letërsisë – Punimet e Nxënësve

AL
Muaji i Letërsisë nuk mund të mbyllej më bukur se me punimet e nxënësve mbi tema të ndryshme nga letërsia, projekt ky që perfshiu nxënës nga të gjitha klasat.
Me shpirtin e një artisti dhe me talentin që i dallon, nxënësit treguan edhe një herë përkushtim dhe frymë bashkëpunuese ndërmjet tyre duke e konkretizuar këtë projekt përmes prezantimeve dinjitoze. Një falenderim i veçante, për të gjithë nxënësit të cilët e konsideruan këtë projekt si një “arratisje të ëmbël” në botën e letërsisë.

EN
Literature Month couldn’t be more beautiful than with pupils’ work on subjects other than literature, a project that involved pupils from all classes.
With the spirit of an artist and the talent that distinguishes them, the students once again showed a commitment and spirit of cooperation between them by concretizing this project through dignified presentations. A special thank you to all the students who saw this project as a “sweet escape” into the world of literature.

Leave a comment