News

Mësojmë Filozofi Klasa 11 | Tema: Volteri dhe idetë e tij iluministe.

Në New York High School vazhdon me sukses mësimi online në lëndë të ndryshme.
Filozofia, ‘shblsh e re’ klasa 11, Linja 6, tema: Volteri dhe idetë e tij iluministe.