News

Mësimi online në NYHS, 8 Maj 2020

Vijon me sukses mësimi online në New York High School me anën e programit Collaborate 💻📖📚

👩‍🏫 Sot në lëndët Matematikë, Anglisht, Kimi, Fizikë, e shumë të tjera zhvilluam takimin e përditshëm me nxënësit tanë! 👨‍💻👩‍💻

Leave a comment