News

Mësimi online në NYHS, 7 Maj 2020

Vijon me sukses mësimi online në New York High School me anën e programit Collaborate 💻📖📚

👩‍🏫 Sot në lëndët Frëngjisht, Anglisht, Anglisht, Matematikë, Letërsi e shumë të tjera zhvilluam takimin e përditshëm me nxënësit tanë! 👨‍💻

Leave a comment