News

Mësimi online në NYHS, 5 Maj 2020

Vijon me sukses mësimi online në New York High School me anën e programit Collaborate 💻📖📚

👩‍🏫 Sot në lëndët Biologji, Kimi, English for Science, Frengjisht, Fizike, Anglisht e shumë të tjera zhvilluam takimin e përditshëm me nxënësit tanë! 👨‍💻👩‍💻

Leave a comment