News

Mësimi online në NYHS, 21 Maj 2020

Vijon me sukses mësimi online në New York High School me anën e programit Collaborate 💻📖📚

👩‍🏫 Sot në lëndët Frengjisht, Anglisht, Biologji, Fizikë, si dhe shumë lëndë të tjera zhvilluam mësimin online me nxënësit tanë! 👨‍💻👩‍💻

Leave a comment