Matura Shtetërore 2020 – 2021

Këndi i Maturës Shtetërore 2020 -2021

RREGULLORE MSH 2021

UDHËZUES PËR VLERËSIMIN KL XII

FORMULARËT A1/A1Z PËR MSH 2020

PROGRAMET ORIENTUESE

ORARI MËSIMOR 4.05.2020 - 15.05.2020

DATAT E PROVIMEVE MSH

DATAT E PROVIMEVE MSH

UDHËZIME MBI PROVIMET MSH 2020

RREGULLORE E MATURËS SHTETËRORE