News

Matematikë: “Trigonometri- Zbatime të funksioneve të shmes (diferencës) të këndeve.”

Në NYHS vazhdon me sukses mësimi online në lëndë të ndryshme.
Tema: Trigonometri- Zbatime të funksioneve të shmes (diferencës) të këndeve. Zgjidhja e ekuacineve trigonometrike. 💻📚📖

Leave a comment