News

Matematika, Klasa e XI

Ditën e sotme në lëndën e Matematikës me klasen e XI u zhvillua përsëritje për kapitullin:
“Vargjet”
Gjatë orës së mësimit u përkufizuan të gjitha llojet e vargjeve, u dhanë shembuj për seicilin.
Më pas u zhvilluan ushtrime me vargjet. 💻📚📖

Leave a comment