News

Maratona Vrapo Kundër Korrupsionit / Run Against Corruption

Ditën e shtunë, në javën e Integritetit, nxënësit e shkollës New York High School morën pjesë në maratonën Vrapo Kundër Korrupsionit / Run Against Corruption 🏃‍♂️
Ministria e Drejtesesise me mbështetjen e Delegacionit Europian në Shqipëri, Bashkisë Tiranë dhe Agjencisë së Rekreacionit të Parqeve organizoi edicionin e dytë të aktivitetit sensibilizues ‘’Run against corruption’’.

Nxenesit tanë u bënë pjesë e një nisme për një të ardhme më të mirë të vendit tonë.

Të gjithë kundër korrupsionit! 💪🏃‍♂‍🏃‍♀

Leave a comment