News

“Limfa dhe lëngu indor”

Ditën e sotme me klasat e X të New York High School në lëndën e Biologjisë u zhvillua tema:
“Limfa dhe lëngu indor”
Nxënësit mësuan për funksionet që kryen sistemi limfatik dhe ndërtimin e tij.🖊️📚💻📖

Leave a comment