News

Ligjëratë ndërgjegjësuese lidhur me trafikimin e qënieve njerëzore,

Ndodhemi në shkollat “New York High School” dhe “New York Basic Education”, në Tiranë💙. Ligjëratat ndërgjegjësuese lidhur me tematikën e trafikimit të qenieve njerëzore, konsistuan në informimin dhe fuqizimin e nxënësve mbi mënyrat se si ata mund të mbrojnë veten dhe të tjerët nga fenomeni i trafikimit. Faleminderit

New York High School
New York Basic Education

@Katerina Stefani

*Ky projekt zbatohet nga partnerët e

UNICEF Albania

dhe mbështetet nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar

British Embassy Tirana
OSCE Presence in Albania
Terre des hommes – Albania
Different & Equal
Tjeter Vizion
Qendra Psiko-Sociale “Vatra”
Key Adviser Albania
SHKEJ
Nisma për Ndryshim Shoqëror, ARSIS
Ministria e Brendshme

Leave a comment