News

Lënda e Frëngjishtes për klasën e XI

Vijon mësimi online në New York High School me anën e Collaborate.
Tema e sotme në lëndën e Frëngjishtes për klasën e XI, ishte:
Përdorimi i treguesve të kohës dhe si të shprehim kohëzgjatjen e një veprimi.
💻📚📖

Leave a comment