News

Klasat e X në lëndën e Kimisë

Sot me klasat e X ne lëndën e Kimisë trajtuam mësimin me temë:
“Asnjanësimi”
Në të u trajtua se çfarë është asnjanëimi, si shkruhet një reaksion jonik në rastin kur një acid vepron me një bazë të dobët me një të fortë.
💻📚📖

Leave a comment