News

Klasat e X, Lënda e Kimisë

Sot me klasat e X në lëndën e Kimisë u realizua mësimi me temë:
Vetitë e acideve dhe bazave
Në të u fol për konceptin bazë: acid dhe bazë; për klasifikimin e tyre në bazë të përcjellshmërisë si dhe u dhanë disa grupe acidesh e bazash të forta e të dobëta. 💻📖📚

Leave a comment