News

Klasa XI-1 në lëndën e Frëngjishtes

Të martën, me klasën XI-1 në lëndën e Frëngjishtes, folëm dhe argumentuam rreth aspekteve negative, por edhe pozitive të përdorimit të internetit dhe të telefonit celular në jetën tonë private dhe publike. 💻📚📖

Leave a comment