News

Klasa e XII, Teksti argumentues. Arti i të bindurit

Vijon mësimi online me anën e Collaborate në New York High School.
Ditën e sotme për klasën e XII tema që u trajtua ishte:
Teksti argumentues. Arti i të bindurit
Në këtë temë është trajtuar teksti argumentues përmes të folurit në publik.
Retorika në Greqinë e lashtë dhe Romë, me sofistët dhe filozofë të tjerë.
Format e retorikës sipas Arisotelit, analizë e fjalimit të Ciceronit. 💻📖📚

Leave a comment