News

Klasa e XI, Filozofia sociale në Francë

Në temën e sotme në lëndën e Filozofisë për klasën e XI, trajtohet filozofia sociale në Francë në shek. 19, me përfaqesues Sen Simon dhe Furje.
Filozofia franceze luajti rol të rëndësishëm në formimin e pikëpamjeve socialiste të mëvonshme. 💻📚📖

Leave a comment