News

Klasa 9 – Provim Online në lëndët English for Science dhe Biologji

Vijon mësimi dhe provimet online në New York High School. Sot janë zhvilluar provimet online të English for Science dhe Biologji për klasën e XI me anë të Collaborate. 🖥
Përgatija e nxënësve ishte maksimale, gjë e cila na bën që të mendojmë se dija do të na bëjë të ecim përpara gjithmonë! 😄💻📃

Leave a comment