News

Klasa 12 Gjuhë Shqipe: “Eseja paraqitëse e krahasim-kontrastit”

Në NYHS vazhdon me sukses mësimi online në lëndë të ndryshme.
Sot në lëndën e Gjuhës Shqipe, me klasat e XII u zhvillua tema:
“Eseja paraqitëse e krahasim-kontrastit”
Në videon e realizuar për shpjegimin e temës, janë shfrytëzuar materialet dhe mundësitë që ofron platforma digjitale, për ta pasuruar me video, foto, dokumente etj. 💻📚📖

Leave a comment