News

Klasa 12 Biologji: “Kromozomet homologe dhe mejoza”

Sot me klasën e XII, në lëndën e Biologjisë trajtuam këto mësime online : Kromozomet homologe dhe mejoza. Nxënësit treguan angazhim maksimal me pyetjet dhe përgjigjet e tyre si dhe pjesëmarrja e tyre ishte 100%.
Në këto mësime u fol për kromozomin, kariogramën, ndarjen mejotike etj. 🧬🧫🧪
Transmetimi i dijes tek nxënësit tanë gjithmonë do të jetë forca lokomotore e punës sonë. 💻📖📚

Leave a comment