News

Klasa 11 TIK: “Gjuha e programimit Java”

Vijon me sukses mësimi online në New York High School.
Ditën e sotme u zhvillua mësimi në lëndën TIK
për klasën e XI.
Tema: Gjuha e programimit Java 💻📖📚

Leave a comment