News

Klasa 11: Popullimi i Alpeve Shqiptare

Klasa e 11 sot kishte në mësim temën: Popullimi i Alpeve Shqiptare. U diskutuan tiparet e Alpeve Shqiptare, dinamika e zhvillimit të popullsisë, procesi i migrimit dhe struktura e vendbanimeve.
U përdor dhe libri digital ku nxënësit u njohën me anë të videove mbi natyrën, popullimin dhe zhvillimin ekonomik në Alpet Shqiptare 📖📚💻

Leave a comment