News

Klasa 11 Gjuha Gjermane: “Lokalepräpositionen”(Parafjalët vendore)

Sot në orën e lëndës Gjuhë Gjermane, u zhvillua me klasën XI, tema gramatikore e kapitullit 17. “Lokalepräpositionen”(Parafjalët vendore).
Me këtë orë u shpjegua ndryshimi i rasës dhanore dhe kallzore për parafjalët që tregojnë lëvizje. 💻📖📚

Leave a comment