News

Klasa 11 Filozofi: “Filozofët e shek ’19”

Në NYHS vazhdon me sukses mësimi online në lëndë të ndryshme.
Tema e sotme për filozofinë për klasat e XI është:
“Filozofët e shek ’19”
Bentham dhe Mill dhanë idetë e tyre lidhur me çfarë është e dobishme për njeriun dhe moralin e sjelljes së tyre bazuar në interesin vetjak dhe atë shoqëror, si dhe rolin e ligjeve në ndihmë të këtyre interesave. Nxënësit mësojnë te pershtasin qellimet e tyre ne jete me veprimet në dobi të të gjithë shoqërisë. 💻📚📖

Leave a comment