News

Klasa 11 Biologji: “Përzgjedhja natyrore dhe artificiale”

Vijon me suskes mësimi online në lëndën e Biologjisë me klasën e XI.
Sot trajtuam përzgjedhjen natyrore dhe artificiale. 💻📖📚

Leave a comment