News

Klasa 10: Ushtrime mbi kapitullin “Forca dhe Energjia”

Sot nxënësit e klasës së X të New York High School kishin ushtrime mbi kapitullin “Forca dhe Energjia”. U zgjidhën ushtrimet në fund të kapitullit si dhe ushtrime të tjera. 💻 📚 📖

Leave a comment