News

Klasa 10 TIK: “Ndërtimi i bllok-skemave dhe operatorët”

Në New York High School vazhdon me sukses mësimi online në lëndë të ndryshme. Në lëndën e TIK, klasa e 10
gjatë ditës së sotme u zhvillua ora “Ndërtimi i bllok-skemave dhe operatorët”. U shpjeguan llojet e operatoreve si dhe llojet e algoritmeve. 💻 📚 📖

Leave a comment