News

Klasa 10 Letërsi: “Sojliu i Mançes”

“Sojliu i Mançes”, fragmenti nga romani “Don Kishoti i Mançes” analizohet për klasën e X. Në mënyrë të përmbledhur përgjatë materialit të mëposhtëm. Kush është heroi i Servantesit, si portretizohet ai dhe çfarë misioni i ka vënë vetes?!
Gjithashtu, veçoritë e Rilindjes Evropiane dhe stilit të autorit, vlerësohen në fragmentin në fjalë. Së fundmi, reflektojmëvmbi dukurinë psikologjike të Donkishotizmit si një prirje gjithëkohore e qeniës njerëzore, përgjatë shekujve. 💻 📚 📖

Leave a comment