News

Klasa 10 Kimi: “Njehësimet stekiometrike që bazohen në barazimet kimike”

Vazhdon mësimi sipas metodës online në New York High School. Në këtë video shpjegohet mësimi: Njehësimet stekiometrike që bazohen në barazimet kimike për klasat e 10-ta duke u bazuar në shpjegimin bazik të një reaksioni kimik:
Çfarë tregon ai dhe si mund të gjejmë të panjohurat që na kërkon një ushtrim. 🌡️🔬📚💻

Leave a comment