News

Klasa 10 Gjuhë Shqipe: “Gjymtyrët e veçuara”

Në NYHS vazhdon me sukses mësimi online në lëndë të ndryshme.
Në lëndën e gjuhës shqipe tema e dhënë për klasat e X është:
‘Gjymtyrët e veçuara’ 💻📚📖

Leave a comment