News

Klasa 10 Fizikë: “Gjendjet agregate të lëndës dhe Modeli Kinetik”

Në hyrje të kapitullit 5, Fizikë, u diskutua me nxënësit e klasës së X-të:
Gjendjet agregate të lëndës dhe Modeli Kinetik.
Nxënësit morën temën e parë të kapitullit, u zgjidhën ushtrimet në fund të mësimit, dhe u caktuan detyrat për orën tjetër. 💻 📚 📖

Leave a comment