News

Klasa 10 English: “Conditionals”

Ditën e sotme, në lëndën e Anglishtes, u diskutua: Conditionals-fjalitë kushtore me klasat X3, X4 dhe X5.
Nxënësit mësuan mënyrën e formimit të tipeve të ndryshme të fjalive dhe çfarë shpreh secila prej tyre:
të tashmes, të shkuarës apo të ardhmes.
Gjithashtu ata mësuan mënyrën e përdorimit të shenjave të pikësimit (presjes) dhe pozicionin e pjesëve të fjalisë. 💻 📚 📖

Leave a comment