News

Klasa 10 Biologji: “Përdorimi i potometrit për të krahasuar ritmin e transpirimit në kushte të ndryshme”

Vijon me sukses mësimi online në New York High School.
Nxënësit e klasës së X sot në lëndën e biologjisë trajtuan veprimtarinë praktike: Përdorimi i potometrit për të krahasuar ritmin e transpirimit në kushte të ndryshme. 📝🧑‍🔬

Leave a comment