News

Kimi: Klasat e X, Acidet dhe bazat.

Sot me klasat e X në lëndën e Kimisë trajtuam mësimin me temë:
Acidet dhe bazat.
Në të u fol në vija të përgjithshme për vetitë e tyre. 📖💻📚

Leave a comment