News

Kimi dhe Biologji – olimpiadat 2019-2020

Rezultatet e disa Olimpiadave, të cilat u vonuan këtë vit për shkak të pandemisë, u njoftuan javën e kaluar.  Shkollat e New York High School sikurse vitin e kaluar arriti te ishte ne qender te vemendjes duke korrur suksese edhe kete vit  2020 ne Olimpiadat e publikuara deri me tani rezultatet jane si me poshte:

Olimpiada e Kimisë:  2 vende te para  në rang kombetar 

Olimpiada e Biologjisë:  1 vendi i parë në rang kombetar

Megjithëse rezultatet e Olimpiadës në degë të tjera ende nuk janë njoftuar, pritet që nxenesit  e Shkollave Maarif të arrijnë rezultate të metejshme.

Leave a comment